ضربه کاری مالیات‎ بر پیکر مسکن

در حالی که بازار مسکن حتی به کمک ارزان قیمت ترین تسهیلات اعطایی دولت هم نتوانسته وارد فاز رونق شود، دریافت مالیات جدید از مسکن های نوساز می‌تواند در سست شدن بیشتر بنیه این بازار موثر باشد.
تحلیل ایران : سایت اصلی – جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶