صادرات صنایع دستی باید به فرانسه افزایش یابد

به گزارش روشن تاب

معاون سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بر لزوم ارتقای سهم ایران در شهرهای خلاق و نیز افزایش میزان صادرات صنایع‌دستی ایرانی به فرانسه تأکید کرد.  تسنیم: بهمن نامورمطلق که…