شیرین‌کاری جدید کاخ سفید!

در حاشیه برگزاری نشست خبری در کاخ سفید بدون حضور دوربین رسانه‌ها، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد!
RSS