شرایط شورای فنی تیم‌های ملی برای حضور عبدولی در مسابقات جهانی

به گزارش روشن تاب
سعید عبدولی که به دلیل مصدومیت در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی شرکت نکرد، با تایید مصدومیت وی از سوی فدراسیون پزشکی، برای انتخابی مجدد با شرایطی از سوی شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی روبه‌رو شده است