سلام آخر آقای ستاره به برانکو/نیمار شاگرد علی کریمی می شود/ستاره استقلال، زیر تیغ منصوریان

اهم اخبار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران مورخ نهم تیر ماه را در بسته ذیل مشاهده کنید.
Vista News Hub