سرگذشت بی حجابی که باحجاب شد/از آشنایی با دختر محجبه تا تاثیرگذاری سخنان پناهیان

به گزارش روشن تاب

خبرگزاری شبستان: یکی از دلایل تغییرات موثر زندگی من از بی حجابی به پوشش اسلامی حجاب، سخنرانی حاج اقا پناهایان تحت عنوان حجاب، وقتی زن ها مهربان می شوند بود.