سخنگوی وزارت خارجه: تاوان نادرست‌گویی درباره ظریف را مردم و نظام می‌دهند

به گزارش روشن تاب
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح چهارسال فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور می‌گوید که وزارت امور خارجه طی این مدت کارهایی را انجام داده است که «حتی باور آن نیز غیر ممکن بوده است.» او همچنین به تحولات منطقه پرداخته و از وقوع رویدادهایی جدید خبر می‌دهد.