ساخت 10 هزار مسکن اجاره‌ای اقشار کم درآمد در مرحله دریافت زمین

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در حال دریافت زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای هستیم، گفت:این واحدهای مسکونی قرار است در سراسر کشور و برای دهک های یک و دو احداث شود.
Fars News Agency