رییسی: عده ای در داخل به دنبال سازش با دشمن هستند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: عده ای در داخل کشور به دنبال سازش با دشمن هستند اما نمی دانند هزینه سازش بیشتر از هزینه چالش است زیرا دشمن هیچ گاه از مواضع خود کوتاه نمی آید. …


خبرفارسی | مذهبی