رژیم غذایی در بارداری، تعیین جنسیت جنین

به گزارش روشن تاب
در اوایل دوران بارداری خیلی از خانم‌ها دغدغه‌ی این موضوع را دارند که فرزندمان دختر می‌شود یا پسر؟!http://niniban.com/files/fa/news/1395/1/12/107189_108.jpg