روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به علم الهدی:اگر آن4میلیون نفر هم رای می دادند،رای روحانی 27میلیون می شد

به گزارش روشن تاب

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : چرا برخی افراد، حتی از محترمین و تریبون داران صاحب نظر چرا ماجرا را کش می دهند و هر هفته سخنی می گویند که ما به ازای آن بی اعتمادی به حاکمیت اگر نگوئیم لااقل باعث اعتماد سوزی …