رقابت رامین با یک اسراییلی درتست فنی تیم بلژیکی+عکس

به گزارش روشن تاب
رامین رضاییان ایرانی و بنتزی موشل اسرائیلی به صورت تستی در تمرینات این تیم بلژیکی حضور پیدا کرده‌اند و یک هفته فرصت دارند تا یِووس واندرهاگ، سرمربی اوستنده را برای پیوستن به این تیم متقاعد کنند.