راه های میان بر برای دریافت انواع وام مسکن

به گزارش روشن تاب
در دو سال اخیر شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات تا سقف 60 میلیون تومان را برای بانک های تجاری آزاد کرده و در ادامه نیز اختیارات دیگری به آنها داده است.