دین، ابزار دست همیشگیِ رادیو فردا اما نه برای قاتل بلکه برای مقتول

رادیو فردا معتقد است هیچ شیعه بالای هجده سالی در ایران مجرم نیست! هر محکوم به اعدامی در رادیو فردا به راحتی تبرئه می شود!
بولتن نیوز | bultannews.com