دستاوردهای کنفرانس بین‌المللی گرد و غبار تهران

به گزارش روشن تاب
تصویب دو بیانیه سیاسی وزرا و فنی و تکنیکی در کنفرانس بین المللی گرد و غبار، دستاوردی بزرگ است. دستاوردی که بیانیه وزرای آن همزمان با روز نخست اجلاس، دوشنبه ۱۲ تیرماه در سطح سیاست گذاری کلان و بیانیه فنی و تکنیک های آن، چهارشنبه ۱۴ تیرماه و همزمان با پایان اجلاس صادر شد.