دانلود VMware vSphere 6.5 – نرم افزار مجازی سازی

به گزارش روشن تاب
VMware vSphere امنیتی مثل زدنی را به همراه امکانات بیشمار را برای کاربران این نرم افزار فراهم می کند. این نسخه از نرم افزار بر اساس ساختار ESXi ساخته شده که یک Hypervisor هدفمند می باشد که به اهداف عمومی سیستم عامل وابسته نیست. در VMware vSphere توسعه های بیشماری در ESXi صورت گرفته است. […]