دانلود کلیپ برونو رزنده پادشاه پاس والیبال

به گزارش روشن تاب
برونو رزنده پسر سرمربی سابق تیم والیبال برزیل در نمایش دادن مهارت های خودش بهترین عملکرد را داشته است و نشان داده است که به عنوان پسر این اسطوره توانایی های درخور خودش را دارد. برای این منظور در این کلیپ مهارت های این بازیکن به نمایش درآمده و حملات و پاس های برتری از […]