خواننده زن آمریکایی از همسر سرشناس ایرانی اش جدا شد! عکس

به گزارش روشن تاب
ناتالی مینز خواننده سرشناس آمریکایی, از همسر سرشناس و ایرانی الاصلش جدا خواهد شد.