خامس به دنبال جدایی از رئال تا 48 ساعت آینده

به گزارش روشن تاب
نشریه آ.اس ادعا کرد که خامس رودریگس، ستاره کلمبیایی رئال، برای اینکه مجبور نشود در تور پیش از فصل این تیم در آمریکا شرکت کند، امیدوار است که تا 48 ساعت آینده از این باشگاه جدا شود.