حمله کانون مربیان ایران به کیروش

به گزارش روشن تاب

حمله کانون مربیان ایران به کیروش حمله کانون مربیان ایران به کیروش در پی حمله وی به دبیر کل فدراسیون فوتبال جَو بدی را در تیم ملی ایجاد کرده است! تنش هایی که آستانه بازی های جام جهانی به هیچ عنوان کار درستی نخواهد بود. به گزارش ایلنا، کانون مربیان فوتبال کشور در پی صعود تیم …

نوشته حمله کانون مربیان ایران به کیروش اولین بار در مجله مراحم پدیدار شد.