حزب الله عملیات ارتش لبنان در عرسال را تبریک گفت

جنبش حزب الله لبنان ضمن تبریک عملیات موفقیت آمیز ارتش این کشور در ارتفاعات عرسال، بر لزوم هماهنگی بیشتر تأکید کرد.
سایت خبری تحلیلی شفاف