حدیث امروز: مدیریت کار و تلاش برای کسب روزی

به گزارش روشن تاب

امام صادق علیه السلام می فرماید: باید تلاش تو برای معاش بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تلاش آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است، پس تلاش خود را در مسیر شخص با انصاف و عفیف قرار ده تا برتر از افراد سست و ناتوان باشی و آنچه که شایسته مومن است به دست آوری (در عین حال به لطف خدا امیدوار باش) زیرا کسانی که مالی به آن داده شود ولی سپاس نگزارند (در حقیقت) مالی ندارند.

متن حدیث:

عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لیکن طلبک المعیشة فوق کسب المضیع ودون طلب الحریص الراضی بدنیاه المطمئن إلیها ولکن أنزل نفسک من ذلک بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعیف و تکتسب ما لا بد منه، إن الذین اعطوا المال ثم لم یشکروا لامال لهم.

پینوشت: «تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 322»

نوشته حدیث امروز: مدیریت کار و تلاش برای کسب روزی اولین بار در میهن فال | مرجع سرگرمی و فال و طالع بینی پدیدار شد.