ثبت شدن شهر یزد در یونسکو

به گزارش روشن تاب

ثبت شدن شهر یزد در یونسکو Registration of Yazd city in UNESCO امروز صورت گرفت و شهر یزد Yazd city به عنوان اولین شهر تاریخی ایران در یونسکو ثبت جهانی  شد. ثبت شدن شهر یزد در یونسکو شهر تاریخی یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران، درفهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. پس از گذشت ۹ …

نوشته ثبت شدن شهر یزد در یونسکو اولین بار در مجله مراحم پدیدار شد.