توسعه کشور بدون نقش‌آفرینی زنان ممکن نیست

به گزارش روشن تاب
مشاور امور بانوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه پایدار کشور بدون حضور و نقش‌آفرینی بانوان ممکن نیست و زنان کارآفرین باید با کسب آگاهی از شرایط روز در بخش اشتغال و اقتصاد کشور فعال‌تر حضور داشته باشند.