تلاش زیرپوستی اصولگرایان برای سیاستمدار کردن «ابراهیم رئیسی» /روزهای شلوغ دفتر «آقای کاندیدا» /انتخابات 1400 باز هم ابراهیم رئیسی خواهد داشت؟

به گزارش روشن تاب

 نامش همان روزهایی که اصولگرایان با فانوس به دنبال گزینه برای رقابت با روحانی می گشتند بر سر زبان ها افتاد، شاگردان آیت الله مصباح دوره اش کرده بودند تا بنا به گفته خودشان او را نامزد اصلح انتخابات ریاست جمهوری کنند حتی اصلح تر از چهره ای چون سعید جلیلی.   کم کم نام […]

نوشته تلاش زیرپوستی اصولگرایان برای سیاستمدار کردن «ابراهیم رئیسی» /روزهای شلوغ دفتر «آقای کاندیدا» /انتخابات 1400 باز هم ابراهیم رئیسی خواهد داشت؟ اولین بار در تاپک پدیدار شد.