تفرقه‌‌ را تایید نمی‌کنیم؛ چه از روحانی چه از دیگران

بالاتر از این! چرا از کنار اهانت‌های متعدد فتنه‌گران در سال ۸۸ به نظام و امام و رهبری، موضعی مثل موضع امروز نگرفتید؟ حق بدهید در صداقت شما تردید کنیم.

پایگاه خبری تحلیلی گلستان ۲۴