تغذیه با شیر مادر، کاهش خطر ابتلا به دیابت

به گزارش روشن تاب
اهمیت تغذیه مطلوب شیرخواران برای رشد و تکامل آنها به خوبی، مشخص و به عنوان یک موضوع مهم بهداشت عمومی در دهه های گذشته پذیرفته شده است.http://niniban.com/files/fa/news/1393/10/13/12095_451.jpg