تعیین جنسیت جنین، مادر مشخص می‌کند یا پدر؟

به گزارش روشن تاب
مهم ترین مسئله در تعیین جنسیت، مشخص کردن زمان نزدیکی و زمان تخمک گذاری است.http://niniban.com/files/fa/news/1394/12/29/104620_461.jpg