تصاویر: کارائیب لاکچری

به گزارش روشن تاب

ترجمه از: هستی حقیقی مجموعه جزایر کارائیب که با دریای کارائیب و اقیانوس آتلانتیک شمالی احاطه شده اند شامل 700 جزیره هستند. …