تصاویر | پین متفاوت روی کت ترامپ در اجلاس گروه ۲۰

به گزارش روشن تاب
دونالد ترامپ در اجلاس گروه ۲۰ تنها رهبری بود که پین ویژه گروه 20 با طرح لوگوی آن را بر روی کت خود نصب نکرد و به جای آن پین با طرح پرچم آمریکا بر روی کتش دیده می‌شد.