تصاویر دیده نشده : تشییع لاله و لادن از سنگاپور تا فیروزآباد

به گزارش روشن تاب
۱۴ سال پیش در چنین روزی ۱۴ لاله و لادن دوقلوهای به هم چسبیده ایرانی پس از ۵۲ ساعت عمل جراحی جان خود را از دست دادند.