تردد نفتکش های قطری را از منطقه اقتصادی سوئز ممنوع؟!

به گزارش روشن تاب
بعد از آنکه دولت قطر با شروط 13 گانه چهار کشور متحد از جمله مصر مخالفت کرد این محدودیت علیه دولت دوحه وضع می شود تا آن کشور نتواند از بنادر این کشور که در کنترل دولت مصر است استفاده کند.