تحلیلی بر اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های سنجش تحقق آن

کتاب «تحلیلی بر اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های سنجش تحقق آن» در پی مقاوم‌سازی نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی با هدف تعیین و شناسایی شاخصه‌های سنجش اقتصاد مقاومتی از سوی انتشارات امیران روانه بازار…
Vista News Hub