تثبیت ارزهای بانکی در تعطیلی بازارهای جهانی

به گزارش روشن تاب
بانک مرکزی امروز (یکشنبه) ارزش برابری 39 واحد پولی را اعلام کرد که به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی همگی نسبت به دیروز ثابت ماندند.