تاثیر قرارداد با توتال بر جایگاه ایران در اوپک

به گزارش روشن تاب
عسلی گفت: طبیعتا هر قدر میزان تولید نفت مان را افزایش دهیم، قدرت مانورمان بیشتر شده و جایگاه مان نیز در اوپک هم تقویت می شود.