بعد از شهادت همسرم چیزهای بسیاری گرفتیم اما «پول» نبود

به گزارش روشن تاب
در برنامه «در کوی نیکنامان» این هفته فرهنگسرای گلستان از هانیه مالمیر، همسرشهید مدافع حرم مهندس مهدی حیدری تجلیل شد.