بسیاری از مردان اصول همسرداری را نمی دانند

به گزارش روشن تاب
بسیاری از مردم ایران از اصول همسرداری اطلاع کافی نداشته و بدون شناخت کافی از روال همسرداری وارد زندگی زناشویی می شوند