برنامه اتمی کره شمالی از کجا تامین مالی می شود؟

به گزارش روشن تاب

کره شمالی هزینه های برنامه های هسته ای خود را از طرق مختلف نظیر پولشویی و حتی هک کردن تامین می کند.