برخی اصلاح‌طلبان کاسب حصرند!/روایت بادامچیان از آزادی پوشش در ایران/مشورت روحانی با ارکان نظام/مهلت ده روزه دادگاه به هفت تن از اصلاح‌طلبان

به گزارش روشن تاب
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: انتخابات جمنا مهندسی شده بود/ 78 قاضی در سال 95 تعلیق شدند/رئیس دفتر احتمالی رئیس جمهور کیست؟ و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.