برافراشتن پرچم ایران در نقطه صفر مرزی لبنان و فلسطین

به گزارش روشن تاب

آژانس عکس همشهری: مرز لبنان و فلسطین اشغالی جای عجیبی است، شدت تدابیر امنیتی، کنترل با بهترین امکانات امنیتی حفاظتی و دیوار بلندی که محل طراحی شیعیان و مسلمانان لبنان و دیگر کشور ها شده اما آنچه بیش از همه خود نمایی می …