ایوانکا ترامپ به مشاور بودن قانع نیست

به گزارش روشن تاب
حضور ایوانکا ترامپ بر روی صندلی رئیس‌جمهوری آمریکا در حین اجلاس گروه ۲۰ با انتقادات بسیاری در فضای مجازی مواجه شده است.