انتقام از دزد ناموس با تزریق سیانور / قاتل در پلیس آگاهی مشهد اعتراف کرد

به گزارش روشن تاب
رکنا: غرور و ترس در زندگی من به هم آمیخته بود.