امید خودروسازان بین‌المللی به بازار ایران

به گزارش روشن تاب

دنیای اقتصاد: «ارزش بازار ایران» برگ برنده مسوولان صنعتی و خودروسازان کشورمان در قراردادهای خارجی است که در بسیاری از تحقیقات و گزارش‌های پژوهشکده‌های معتبر خارجی، ایران به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور که ظرفیت فروش سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو را دارد، معرفی شده است. در قراردادهای خودرویی فعلی، ارزش بازار ایران در تقابل با ارزش برند خودروسازان خارجی قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که یک طرف با ارزش‌گذاری بازار و دیگری با اعتبار بخشیدن به برند خود، زمینه امتیازگیری از یکدیگر را فراهم می‌کند؛ بنابراین خودروسازانی که برای حضور در ایران پا پیش می‌گذارند با اطمینان نسبت به گستردگی بازار ایران حاضر به قبول شرایط طرف مقابل خود می‌شوند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودرویی، مهم‌ترین بازار‌های آینده جهان متعلق به اقتصادهای نوظهوری است که میزان تملک خودرو در این کشورها پایین‌تر از استاندارد کشورهای پرمصرف خودرو است؛ بنابراین ایران با توجه به میزان تملک پایین خودرو به ازای جمعیت از جمله بازار‌های جذاب فروش خودرو محسوب می‌شود.