افزایش شانس باروری، تاثیر گیاه‌خواری

بسیاری از زوج های نابارور با تغییر در رژیم غذایی خود تحت نظارت پزشک متخصص به طور طبیعی صاحب فرزند شده اند.
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری