اعزام نیروهای جدید قسد به شهر رقه سوریه

به گزارش روشن تاب
«نیروهای دموکراتیک سوریه» به منظور تقویت مواضع خود و تسریع در روند آزادی شهر رقه، نیروهای جدید به این شهر اعزام کرد.