اعتیاد به هرزه‌نگاری در همسران

اعتیاد به هرزه‌نگاری (پورن) مثل هر اعتیاد دیگری است و زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ساعات زیادی از روز را صرف پرداختن به آن می‌کند.
پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت