اشراف ندارید، اشراف دارم/ متن کامل مناظره جنجالی ساکت و مایلی کهن

به گزارش روشن تاب
 برنامه چهارسوی لیگ میزبان مناظره جنجالی بین محمدرضا ساکت و محمد مایلی کهن پیرامون انتخاب دبیر کل جدید فدراسیون بود.