استفاده از باغ کتاب برای پرورش نویسنده

به گزارش روشن تاب
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران پیشنهاد داد: بخشی از مجموعه باغ کتاب به « علاقه مند کردن کودکان و نوجوانان به نوشتن» اختصاص یابد.