استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار،رشته مهندس نرم افزار/IT

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.
Vista News Hub