استخدام مهندس برق جهت همکاری در شهر قم

به گزارش روشن تاب

به مهندس برق مسلط به طراحی PCB با نرم افزار Altium-DXP و مهندس برق گرایش مخابرات و الکترونیک در شهر …

نوشته استخدام مهندس برق جهت همکاری در شهر قم اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.